Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Doradca zawodwy w PPP nr 5

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka