Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Mądrze zaplanuj wybór gimnazjum

      Warszawski System Doradztwa Zawodowego stanowi odpowiedź na potrzebę wspólnych przedsięwzięć i działań.Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami.Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia oraz bezrobocie powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery.
     W naszej szkole projekt "Mądrze zaplanuj swoja przyszłość" skierowany jest do szóstoklasistów i uczniów gimnazjów.  Autorami projektu są doradcy zawodowi m.st. Warszawy:

  • Małgorzata Polkowska,
  • Beata Grzelak
  • Radosława Kompowska- Marek
  • drobne korekty: Ewa Radecka

Projekt składa się z  pięciu prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, informacji dodatkowych dotyczących realizacji projektu. Zajęcia prowadzą wychowawcy oraz szkolny lider doradztwa zawodowego.

Tematyka zajęć:
klasa 6
Moduł:
- Zainteresowania
- Sposób spędzania czasu
- Kim chcę zostać w przyszłości?
- Charakterystyki zawodów

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka