Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Recepta na karieręstronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka