Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Informacje

 Rok szkolny 2017/2018


Dni otwarte w liceach >>>tutaj<<
Dni otwarte w technikach i szkołach brażowych 1 stopnia
>>>tutaj<<<
Hamonogram działań gimnazjalnych w roku 2018/2019>>>tutaj<<<Rok szkolny 2016/2017

Uwaga  Gimnazjaliści !!!


Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

  • dni otwarte w liceach  >>> tutaj<<<
  • dni otwarte w technikach  >>> tutaj<<<
  • progi punktowe w szkołach w roku szkolnym 2016/2017  >>> tutaj<<<
  • informacje o rekrutacji i naliczanych punktach  >>> tutaj<<<
  • o programie elektronicznym  systemie rekrytacji - warszawa.edu.com.pl  >>> tutaj<<<
  • barometr zawodów 2017 -województwo mazowiecki  >>> tutaj<<<
  • barometr zawodów 2017 - województwo Polska   >>> tutaj<<<
  • informator - Technika i Branżowe Szkoły I stopnia  >>> tutaj<<<
          Przed nami kolejna edycja Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód".
Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

  • Regulamin konkursu, zgoda rodzica na udział w konkursie       kliknij  >> tutaj<<
Termin składania prac - do 10 lutego
ZASADY KONKURSU

1.     Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia gimnazjum prezentacji multimedialnej w programie Power Point
       lub Prezi na temat  ,,Mój wymarzony zawód”, oraz zaprezentowaniu tej pracy w formie wypowiedzi ustnej
      (krótkie wystąpienie).

2.     Czas na prezentację pracy i omówienie: maksymalnie 10 minut.
3.     Każdy gimnazjalista może zgłosić jedną pracę konkursową.
4.     Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe.
5.     Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodiców/opiekunów prawnych na przetwarzanie
    danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz upowszechnienie pracy konkursowej.
6.     Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 20 slajdów.
7.     W prezentacji powinny znajdować się:
·        nazwa i krótki rys historyczny zawodu
·        specyfika pracy w danym zawodzie
·        kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu
·        drogi kształcenia – szkoły, studia
·        umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu
·        możliwości zatrudnienia
·        informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód
Podczas omawiania prezentacji uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego zawodu.
Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD) zawierającego treść prezentacji multimedialnej.
8.     Każda płytka powinna być opisana wg. schematu:
·        tytuł prezentacji
·        imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
·        imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego
       e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego

Prace składamy w bibliotece szkolnej u Pani Ewy Radeckiej.
 

Zapraszamy uczniów  gimnazjów do udziału.
Zapraszam zainteresowanych

 rodziców, uczniów klas 6 szkoły podstawowej i gimnazjalistów

na konsultacje indywidualne

Ewa Radecka

w każdy piątek 08:00-10:00

w dni otwarte 17:00-19:00

 

Podczas „Dni otwartych” gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

W załączonych plikach znajdują się terminy spotkań:
W nowym roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy uczniów tegorocznych klas III gimnazjów do podejmowania nauki we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych. Proponujemy także nowe zawody:

1) technik przemysłu mody
2) technik weterynarii
3) technik chłodnictwa i klimatyzacji
4) technik gazownictwa
5)  mechanik samochodowy- w zasadniczej szkole zawodowej
6) technik technologii drewna
7) technik lotniskowych służb operacyjnych
8) technik urządzeń dźwigowych
9) technik optyk
10) optyk  mechanik- w zasadniczej szkole zawodowej

Lp.

Dzielnica

Nazwa i adres Zespołu Szkół

 

Telefon i adres e-mail

Nazwa szkoły

                                             Nazwa zawodu

1

Mokotów

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych w Warszawie ul. Kazimierzowska 60

22 849 62 18

www.zso.edu.pl

Technikum Odzieżowe               i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej

Technik przemysłu mody

2

Mokotów

Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3

22 848 53 86

www.zs39belska.pl

Technikum Ogrodnicze

Technik weterynarii

3

Praga Południe

Zespół Szkół nr 21 w Warszawie ul. Saska 78

22 617 33 74

www.technikum27.edu.pl

 

Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

4

Praga Północ

Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe, ul Szanajcy 5

22 619 47 13

www.zs14.pl

Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe, ul Szanajcy 5

Technik gazownictwa

5

Praga Północ

Zespół Szkół nr 33, ul. Targowa 86

22 619 34 86

www.zs33.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Mechanik motocyklowy

6

Targówek

Zespół Szkół nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka I  7

22 679 16 69

www.zs34.pl 

Technikum nr 30

Technik technologii drewna

7

Targówek

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Odrowąża 75

22 811 01 13

www.wysocki.edu.pl

Technikum nr 11

Technik lotniskowych służb operacyjnych

8

Żoliborz

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. Gen. Zajączka 7, 

22 839 00 43

www.zseil.edu.pl

Technikum Elektroniczne nr 3         im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"

Technik urządzeń dźwigowych

9

Żoliborz

Zespół Szkół nr 31 w Warszawie ul. Felińskiego 13

22 839 00 41

www.zs31.waw.pl

Technikum Mechaniczne nr 7

im. Jana Kilińskiego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

nr 65

Technik optyk

Optyk mechanik

 
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
oraz
Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCiES
ogłasza II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach:

„Mój wymarzony  zawód”.

Regulamin konkursu znajduje się w bibliotece,
na tablicy doradztwa zawodowego
oraz ->tutaj<-

 

                                                                      Warto wziąć udział!!!

Aby wziąć udział zgłoś się do Pani Ewy Radeckiej (szkolnego doradcy).


stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka