Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Informacje bieżące

Rok szkolny 2017/2018


Rok szkolny 2016/2017 
                                Uczniowie klas 5 i 6 !

      Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza uczniów do pierwszej edycji Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód".

                                      Regulamin konkursu i zgoda rodzica na udział w konkursie       kliknij  >> tutaj<<

    
Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia szkoły podstawowej plakatu ilustrującego wybrany przez niego zawód. Plakat należy wykonać w formacie A2 dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).
  Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową.

 

Termin składania prac - do 10 lutego

Prace składamy w bibliotece szkolnej u Pani Ewy Radeckiej.

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka