Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Optyk

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka