Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Projekt "Bliżej rynku pracy Zintegrowany system doradztwa edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka