Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego SP 50

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka