Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka