Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

oświadczenie uczestnika projektu

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka